Monumentale bomen verzorgen
Monumentale bomen verzorgen

Aandacht voor bijzondere bomen

Wanneer een boom op de lijst staat met monumentale bomen (www.monumentalebomen.nl) vraagt onderhoud van de boom om extra aandacht. Voor het onderhoud aan deze bomen is vaak subsidie vanuit de gemeente of het bomenfonds mogelijk, mits de boomverzorgingswerkzaamheden uitgevoerd worden door een gecertificeerd boomverzorgingsbedrijf. Flier Boomspecialisten is volledig gecertificeerd en heeft veel ervaring in het verzorgen van uw monumentale bomen.

Wanneer u een beeldbepalende boom in uw tuin heeft staan, die nog niet op de lijst van monumentale bomen staat, kan het lonend zijn om hier een aanvraag voor in te dienen. Om als boom opgenomen te worden in het landelijk register van monumentale bomen, moet deze aan een aantal zaken voldoen:

  •  De boom heeft een minimale leeftijd van 80 jaar
  •  De boom dient voldoende gezond te zijn en een levensverwachting te hebben van minimaal 10 jaar

Naast bovenstaande twee eisen moet de boom ook nog tenminste aan 1 van de volgende eisen voldoen:

  • De boom heeft beeldbepalende eigenschappen voor de omgeving. 
  • De boom kan op cultuurhistorisch vlak als waardevol worden aanschouwd.
  • is dendrologisch waardevol: zeldzame soort of variëteit.
  • is natuurwetenschappelijk of ecologisch waardevol.
  • heeft zeldzaamheidswaarde (bijvoorbeeld in hoogte of ouderdom)

Wanneer u een monumentale boom heeft en aanspraak wilt maken op een bijdrage uit het bomenfonds zijn de belangrijkste voorwaarden dat:

  • de boom is opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen.
  • de boom particulier eigendom is.
  • de levensverwachting van de boom na het onderhoud nog minimaal tien jaar.

WIJ ZIJN BOOMSPECIALIST VOOR AL UW BOOMVRAAGSTUKKEN:

Van kapaanvraag tot landschapsinrichting, van boomveiligheidscontrole tot monumentale snoei en van aanplant tot eikenprocessierupsbestrijding. Voor particulier, landgoedeigenaar of boombeheerder, wij zijn er voor u en uw boom.

PLUK DE VRUCHTEN VAN ONS WERK
PLUK DE VRUCHTEN VAN ONS WERK