Monumentale bomen verzorgen
Monumentale bomen verzorgen

Aandacht voor bijzondere bomen

Wanneer een boom op de lijst staat met monumentale bomen (www.monumentalebomen.nl) vraagt onderhoud om extra aandacht. Voor het onderhoud aan deze bomen is vaak subsidie vanuit de gemeente of het bomenfonds mogelijk mits uitgevoerd door een erkend gecertificeerd boomverzorgingsbedrijf. Flier Boomverzorging is volledig erkend om monumentale bomen te verzorgen.

Wanneer u een beeldbepalende boom in uw tuin heeft staan die nog niet op de lijst van monumentale boom staat kan het lonend zijn om hier een aanvraag voor in te dienen.

Om een aanvraag te kunnen doen om een boom als monumentale boom in het landelijk register van monumentale bomen op te laten nemen moet deze aan een aantal zaken voldoen.

  • De boom moet een minimale leeftijd van 80 jaar hebben.
  • De boom dient voldoende gezond te zijn en een levensverwachting te hebben van minimaal 10 jaar.

Naast bovenstaande twee eisen moet de boom ook nog tenminste aan 1 van de volgende eisen voldoen

  • De boom moet beeldbepalende eigenschappen voor de omgeving hebben
  • De boom kan op cultuurhistorisch vlak als waardevol worden aanschouwd
  • is dendrologisch waardevol: zeldzame soort of variëteit;
  • is natuurwetenschappelijk of ecologisch waardevol;
  • heeft zeldzaamheidswaarde (bijvoorbeeld in hoogte of ouderdom)

Wanneer u een monumentale boom heeft en aanspraak wilt maken op een bijdrage uit het bomenfonds zijn de belangrijkste voorwaarden dat:

  • de boom is opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen;
  • de boom particulier eigendom is
  • de levensverwachting van de boom na het onderhoud nog minimaal tien jaar

WIJ ZIJN BOOMSPECIALIST VOOR AL UW BOOMVRAAGSTUKKEN:

Van kapaanvraag tot landschapsinrichting, van boomveiligheidscontrole tot monumentale snoei en van aanplant tot eikenprocessierupsbestrijding. Voor particulier, landgoedeigenaar of boombeheerder, wij zijn er voor u en uw boom.

VAKKUNDIG EN EFFECTIEF IN DE BESTRIJDING VAN DE EIKEN PROCESSIERUPS
VAKKUNDIG EN EFFECTIEF IN DE BESTRIJDING VAN DE EIKEN PROCESSIERUPS