PROFESSIONELE ONDERSTEUNING IN GROOTGROEN ONDERHOUD

Gemeentes en overheden zijn verantwoordelijk voor de veiligheid rondom bomen in de openbare ruimte. Onveilige bomen moeten tijdig gesnoeid, gekapt of vervangen worden. Inzicht en overzicht in de bomenpopulatie en een vakkundige aanpak zijn daarbij belangrijk. Met een goede aanpak voldoet u aan uw zorgplicht rondom bomen in en voorkomt u onnodige schade. Flier Boomspecialisten is al jaren partner van verschillende gemeentes en overheden bij het boom onderhoud. Wij verzorgen de bomen en dragen bij aan een groene omgeving van o.a.:

Provincie Gelderland
Edese Schoolvereniging
Gemeente Bunnik
Gemeente Ermelo
Gemeente Nijkerk
Gemeente Wageningen

Wij zetten onze expertise graag in om boombeheerders te ondersteunen in de vakkundige boomverzorging. Naast de snoei van bomen, het bestrijden van de eikenprocessierups en het kappen van bomen en frezen van boomstobben zijn wij ook beschikbaar bij het verhelpen van calamiteiten rondom bomen. Wanneer afgevallen takken of omgewaaide bomen een gevaar vormen voor de omgeving, zijn wij beschikbaar voor het snel en vakkundig verwijderen.Ook voeren we boominspecties uit voor een veilige omgeving.

Wij kunnen u het volledige boomonderhoud uit handen nemen. Uiteraard ontvangt u vooraf een vakkundige inventarisatie en kostenoverzicht. Wij werken met hoogwaardig en gecertificeerd materiaal en een team van ervaren boomprofessionals. Veilig werken met aandacht voor de omgeving die wij uiteraard opgeruimd achterlaten. Zo zorgen we voor zo min mogelijk overlast in de omgeving met hart voor de natuur. Op zoek naar extra handen om de bomen in jullie openbare ruimte vitaal en veilig te houden? De boomspecialisten van Flier Boomspecialisten leveren graag een bijdrage.

WIJ ZIJN BOOMSPECIALIST VOOR AL UW BOOMVRAAGSTUKKEN:

Van kapaanvraag tot landschapsinrichting, van boomveiligheidscontrole tot monumentale snoei en van aanplant tot eikenprocessierupsbestrijding. Voor particulier, landgoedeigenaar of boombeheerder, wij zijn er voor u en uw boom.

PLUK DE VRUCHTEN VAN ONS WERK
PLUK DE VRUCHTEN VAN ONS WERK

WIE ZIJN ONZE OPDRACHTGEVERS

Van klein tot groot, als er een boomonderhoudsvraagstuk speelt kunnen wij helpen. Van een eenmalige kap of snoei opdracht tot structurele inventarisatie en boombeheer.