Professionele ondersteuning in grootgroen onderhoud

Gemeentes en overheden hebben een verantwoordelijkheid in de veiligheid rondom bomen in de openbare ruimte. Onveilige bomen moeten tijdig gesnoeid, gekapt of vervangen worden. Inzicht en overzicht in de bomenpopulatie en een vakkundige aanpak zijn daarbij belangrijk. Met een goede aanpak vult u uw zorgplicht rondom bomen in en voorkomt u onnodige schade. Flier Boomspecialisten is al jaren partner van verschillende gemeentes en overheden bij het boom onderhoud zoals:

  • Lagere en middelbare scholen
  • Brandweer
  • Pro Rail / NL spoorwegen
  • Gemeente wageningen

Wij zetten onze expertise graag in om hen te ondersteunen in het vakkundige boombeheer. Naast de begeleidingssnoei van bomen, het bestrijden van de eiken processierups en het kappen van bomen en frezen van boom stobben helpen wij ook bij calamiteiten.

Wanneer afgevallen takken of omgewaaide bomen een gevaar vormen voor de omgeving kunnen wij helpen deze snel te verwijderen en boominspecties uit te voeren in de directe omgeving.

Uiteraard maken vooraf een duidelijke inventarisatie en kunnen wij het volledige boomonderhoud uit handen nemen. Wij werken met top onderhouden materiaal en een gecertificeerd team van professionals. Veilig werken met aandacht voor de omgeving die wij uiteraard opgeruimd achterlaten als we klaar zijn. Zo zorgen we voor zo min mogelijk overlast in de omgeving met hart voor de natuur. Op zoek naar extra handen om de bomen in jullie openbare ruimte vitaal en veilig te houden? De specialisten van FlierBoomspecialisten leveren graag een bijdrage.

WIJ ZIJN BOOMSPECIALIST VOOR AL UW BOOMVRAAGSTUKKEN:

Van kapaanvraag tot landschapsinrichting, van boomveiligheidscontrole tot monumentale snoei en van aanplant tot eikenprocessierupsbestrijding. Voor particulier, landgoedeigenaar of boombeheerder, wij zijn er voor u en uw boom.

VAKKUNDIG EN EFFECTIEF IN DE BESTRIJDING VAN DE EIKEN PROCESSIERUPS
VAKKUNDIG EN EFFECTIEF IN DE BESTRIJDING VAN DE EIKEN PROCESSIERUPS

WIE ZIJN ONZE OPDRACHTGEVERS

Van klein tot groot, als er een boomonderhoudsvraagstuk speelt kunnen wij helpen. Van een eenmalige kap of snoei opdracht tot structurele inventarisatie en boombeheer.