Duurzaamheid
Duurzaamheid

Bomen leveren een positieve bijdrage aan onze leefomgeving: ze beschermen, nemen CO2 op, verkoelen en vervrolijken. Dit geeft ons dagelijks inspiratie om duurzaam te ondernemen en te vergroenen. Door middel van de CO2-prestatieladder kunnen wij onze CO2-uitstoot structureel verminderen. Sinds 2018 hebben we het certificaat CO2 bewust niveau 3, in 2020 werd dit certificaat weer met een jaar verlengd.

We geven u graag een inkijkje in onze duurzame voornemens en aanpak. 

Infographic CO2-prestatieladder Flier Boomspecialisten

CO2-beleid

In ons CO2-beleidsdocument leest u meer over onze uitstoot, doelstellingen en maatregelen. Ook vindt u daar verschillende projecten die wij mochten uitvoeren, waarbij de CO2-prestatieladder een rol speelde.

Onze doelstellingen:

  • De directe en indirecte uitstoot (scope 1 & 2) in 2025 verminderen met 15% ten opzichte van 2019.
  • We willen jaarlijks ons energieverbruik verminderen met 2%.
  • Voor scope 3 willen we in 2024 dat van onze tophandle kettingzagen 67% elektrisch is.

Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder? Ga dan naar www.skao.nl

Onze certificaten en keurmerken

Naast het certificaat CO2 bewust niveau 3 hebben wij nog andere certificaten en keurmerken om de kwaliteit, veiligheid en milieubewustheid van ons werk te kunnen garanderen.