Duurzaamheid
Duurzaamheid

Bomen leveren een positieve bijdrage aan onze leefomgeving: ze beschermen, nemen CO2 op, verkoelen en vervrolijken. Dit geeft ons dagelijks inspiratie om duurzaam te ondernemen en te vergroenen. Door middel van de CO2-prestatieladder kunnen wij onze CO2-uitstoot structureel verminderen. Sinds 2018 hebben we het certificaat CO2 bewust niveau 3, in 2020 werd dit certificaat weer met een jaar verlengd.

Op 16 augustus 2021 mochten wij het certificaat CO2 bewust niveau 5 in ontvangst nemen!

We geven u graag een inkijkje in onze duurzame voornemens en aanpak. 

Infographic CO2-prestatieladder Flier Boomspecialisten

CO2-beleid

In ons CO2-beleidsdocument leest u meer over onze uitstoot, doelstellingen en maatregelen. Ook vindt u daar verschillende projecten die wij mochten uitvoeren, waarbij de CO2-prestatieladder een rol speelde.

Onze doelstellingen:

  • De directe en indirecte uitstoot (scope 1 & 2) in 2025 verminderen met 15% ten opzichte van 2019.
  • We willen jaarlijks ons energieverbruik verminderen met 2%.
  • Voor scope 3 willen we in 2024 dat van onze tophandle kettingzagen 67% elektrisch is.

Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder? Ga dan naar www.skao.nl

Onze certificaten en keurmerken

Naast het certificaat CO2 bewust niveau 3 hebben wij nog andere certificaten en keurmerken om de kwaliteit, veiligheid en milieubewustheid van ons werk te kunnen garanderen.